Itt a 2021-re ajánlott minimális építőipari rezsióradíj-számítás

A több mint 20 tételből álló költségféleségeket számba vevő számítás a 2020. évi minimális értékeket veszi alapul.

A 2021. évre ajánlott, ITM rendeletben (17/2020.VI.12.) megjelent rezsióradíj – általános forgalmi adó nélküli – legkisebb összege 4.165 Ft-ról 4.530 Ft-ra emelkedhet az ÉVOSZ megalapozott számításai szerint, mely 8,8 %-os növekedést mutat, összegszerűen pedig 365 Ft az emelkedés. 

A 2021. évi minimális építőipari rezsióradíj változását az elvárt garantált bérminimum 4 %-os emelkedése mellett a pótlékok (túlórapótlék, műszakpótlék, egyéb bérpótlékok), a kiegészítő fizetés, valamint az ügyvitel, munkahelyi irányítás költségnövekedése okozta. Ezen túlmenően a csoportos személyszállítás költségei jelentősen hozzájárultak a minimális építőipari rezsióradíj 2021. évi fajlagos összegének emelkedéséhez.  

Az elvárt garantált bérminimum alkalmazása jogszabályi kötelezettség, melynek foglalkoztatói járulékát a szociális hozzájárulási adó mértékének múlt évi csökkentése mérsékelte. Az építőipari vállalkozások mobilitásának eredményeként székhelyüktől jóval távolabb is vállalnak munkát, ami elsősorban a személyszállítás költségének növekedését jelenti. 

A szakképzetlen munkaerő arányának jelentősebb növekedése vált szükségessé az utóbbi években, ez pedig indokolttá teszi a mérnöki helyi munkavezetés fokozását, ami kihatással van az ügyvitel, munkahelyi irányítás költségeinek emelkedésére.

Részletes bemutatás és indoklás 

Az 1. sorszám alatt az alapbér szerepel, melynél a 2021. évi garantált bérminimum lett figyelembe véve 1.259 Ft összeggel (20/2021. (I.28.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése szerint). 
A 2. sorszám alatt a pótlékok, kiegészítő fizetés növekedése részben a túlórapótlék növekedésével, részben pedig az alapbér növekedésével függ össze, mivel az szolgál leggyakrabban ezek számításának alapjául.     
A 3. sorszám alatt a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési járulék némileg csökkent, a szociális hozzájárulási adó elmúlt évi 2 százalékpontos csökkenése miatt. 
A 4. sorszám alatt a szállásköltség növekedése annak következménye, hogy a munkavégzés helyétől távolabbi lakhelyen élőknek a korábbinál nagyobb mértékben kell szállást biztosítani. 
Az 5. sorszám alatt a csoportos személyszállítás költségeit a megkérdezett tagszervezeti vélemények, jelzések alapján növeltük meg, mely szerint ilyen jellegű költségeik az elmúlt évben növekedtek, legnagyobb mértékben a növekedés a korábbinál több munkahelyet érintő megrendeléseknek tudható be. 
A 7. és a 8. sorszám alatt a munkahelyi szociális szolgáltatás és a munkaegészségügyi szolgáltatások értékének növekedésével kellett számolni, elsősorban a COVID-19 járvánnyal összefüggésben.    
A 9. sorszám alatt a munkavédelmi költségek szerepelnek, melyekre az elmúlt évben a megkérdezett tagszervezetek csak a legszükségesebb feladatoknak eleget téve költöttek. 
A 10. sorszám alatt az ügyviteli, munkahelyi irányítás költségei szerepelnek, mely tevékenységek az utóbbi időben jelentősen megnövekedett feladatot jelentenek a cégeknek, s ezáltal magasabb költségeket is. A megnövekedett feladat egyrészt a több munkából adódik, számottevő része viszont abból adódik, hogy a szakképzett munkaerő hiánya miatt gyakrabban kell betanított munkásokat, segédmunkásokat alkalmazni, mely egyre jelentősebb növekedést gyakorol a munkahelyi irányítás költségeire.  
A 11. sorszám alatt a vállalkozások üzemelésének fenntartása érdekében felmerülő rezsianyag, munkahelyi energia költségei is növekedtek valamelyest. 
A 12. sorszám alatt a felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége is növekedett a megkérdezett tagszervezetek jelzése szerint. 
A szerszámhasználat minimális növekedését jelzi a 13. sorszám alatti szerszámhasználat és a 14. szám alatti értékcsökkenési leírás összege.  
A 15. sorszám alatti nyomtatvány, írószer, a 16. sorszám alatti postaköltség lényegesen nem változott, ugyanakkor a 17. sorszámon szereplő telefonköltség és a 18. sorszámon a bankköltség némi növekedését jelezték tagszervezeteink. 
A 19. sorszámon lévő egyéb szolgáltatás költségei (minőségbiztosítás, környezetvédelem) nem növekedtek, a 20. sorszámon pedig a kötelező adó, járulék között az iparűzési adó alapjának növekedése következtében alig lehetett számszerűsíthető növekedést nyomon követni. 
A 21. sorszám alatt a biztosítási költségek szerepelnek, melynél csak kismértékű változás számszerűsíthető.

Forrás: ÉVOSZ / épületgépész.hu
Fotóillusztráció: Alexander Stein / Pixabay

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.